Waterbuffering

Ondergrondse stockage en infiltratie van hemelwater: nulafvoer naar riolering wordt realiteit!

Door de hoge verhardingsgraad in de meeste Vlaamse centra komt hemelwater ongewenst snel en in te grote hoeveelheden in de riolering terecht. Dit water kan bij hevige buien lokaal of in lager gelegen wijken waterellende veroorzaken. Ook de zuivering van het rioleringswater wordt dan bemoeilijkt door de hoge verdunningsgraad en wordt dan via overlopen ongezuiverd in onze beken en rivieren geloosd. De lokale overheid is zich meer dan ooit bewust van deze problemen en zal steeds meer voorwaarden gaan stellen met betrekking tot het respecteren van de lokale waterhuishouding bij het toekennen van bouwvergunningen.

 

 

 

Bufferen op een groene manier

Vaak worden bouwheren en architecten nu geconfronteerd met quota voor afvoer naar de riolering of met grote, te bufferen volumes. Onder de meeste oplossingen die op de markt kwamen vinden we oa. waterbekkens, infiltratiebekkens, kelders, ondergrondse volumes in plastic skelet, etc. Niet alleen nemen deze oplossingen vaak veel oppervlakte in en kunnen ze moeilijk integreerbaar zijn in het ontwerp, vaak is de kostprijs ook niet min.

Daarom concentreert IBIC zich op de buffering van regenwater door middel van lavasubstraten. Dit substraat is in staat tot minstens 40 volumepercent water vast te houden en dit vertraagd af te geven aan de ondergrond.

Het substraat is na aantrilling 100% drukvast, waardoor het brandwegen, parkings, voetpaden, etc. kan dragen. Bovendien is het als bodem enorm goed geschikt voor beplanting, de unieke waterhuishouding en minerale samenstelling resulteren in een weelderige plantengroei.

 

 

Nulafvoer, een nieuwe dimensie

Het voordeel van buffersubstraten laat zich niet enkel financieel voelen. Voor de architect gaat er een nieuwe wereld van mogelijkheden open. De waterbuffering legt niet langer beperkingen op aan het ontwerp. Een ondergrondse substraatbuffering kan volgens de wensen van de klant aan de oppervlakte afgewerkt worden in verschillende beleefzones: een parking, een fietspad, een groene zone, een vijverpartij, ...

Indien in het ontwerp de waterafvoer van verharde oppervlakken zoveel mogelijk gebufferd wordt door ondermeer groendaken en voorzieningen voor intern gebruik, kunnen buffersubstraten dé finale stap zijn naar een ontwerp waarbij de aansluitingen van een regenwaterafvoer naar de riolering overbodig wordt!

Laat IBIC u helpen met je dossier op te stellen, zodat al je regenwater gebufferd wordt en je ontwikkeling zelfregulerend is wat betreft regenwater.

Vraag hier meer advies aan.