Verharding op het dak

GEBRUIK

Grasdal, terras, pad of rijweg in combinatie met groenelementen.

ONDERHOUD

Afhankelijk van de gekozen beplanting en materialen.

OPBOUW

Het onderliggende drainagesysteem is gemeenschappelijk, zodat de verharde en groene zones mooi op elkaar aansluiten zonder de dakdichting te raken. Structuur, dikte en gewicht van de opbouw zijn afhankelijk van de belasting, maar kan zowel personen als vrachtwagens dragen.

  • Beloopbaarheid :
  • Gewicht :
  • Dikte :
  • Waterretentie :
  • Biodiversiteit :
  • Kost :