Intensief groendak

GEBRUIK

Een echte leeftuin op niveau om in te wandelen, te ravotten of groenten te kweken. Kan in combinatie met creatieve tuinelementen (waterpartijen, fonteinen).

BEPLANTING

Gazon, hagen en zelfs bomen, zoals in een reguliere tuin. Elke plant krijgt een aangepaste ondergrond.

ONDERHOUD

Vergelijkbaar zoals met een klassieke tuin.

OPBOUW

Op platte daken, met een opbouw vanaf 20 cm (300 kg/m²). De aangepaste onderbouw bevat meer substraat, meer voedingsstoffen en een grote waterbuffering. Een combinatie van intensieve en extensieve zones en het gebruik van opgehoogde plantenbakken is mogelijk.

  • Beloopbaarheid :
  • Gewicht :
  • Dikte :
  • Waterretentie :
  • Biodiversiteit :
  • Kost :