Subsidies

Om de aanleg van groendaken een duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst getekend hebben, kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak.

 

Voorwaarden

Het subsidiereglement kan verschillen van gemeente tot gemeente. Niet iedere gemeente biedt een subsidie aan. Het subsidiëren van groendaken is in Vlaanderen een vrijwillig engagement.

Meer weten?

Contacteer de milieudienst van uw lokale overheid.

Nuttige links

www.premiezoeker.be
www.energiesparen.be
www.vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

Procedure

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kan u best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente.

Vraag ook na bij uw gemeente of u een bouwvergunning nodig hebt voor de aanleg van uw groendak.

Bedrag

Gemiddeld bedraagt de subsidie 31€/m²* (als de kostprijs van de aanleg 31€/m² of meer bedraagt). Als de kostprijs minder dan 31€/m² bedraagt, zal ook de subsidie lager zijn. In dat geval is de subsidie gelijk aan de kostprijs.