Zonnebloem

  • Zonnebloem Nieuwpoort

Zonnebloem

Nieuwpoort
Parking

Parkeerdaken optimaal benut. Nulafwatering naar de riolering.

Parkeerdaken met multifunctionele doeleinden zijn al lang geen nieuwigheid meer. Wel vaak over het hoofd gezien is het enorme potentieel aan waterretentiecapaciteit. In dit project heeft men dankzij buffering in de groenzones enkele watertanks kunnen uitsparen, waardoor er ruimte vrij kwam voor extra parkeerplaatsen. Bovendien heeft men hier een nulafwatering naar de riolering gerealiseerd.

Andere projecten