Groenbrugge

  • Groenbrugge
  • Groenbrugge
  • Groenbrugge

Groenbrugge

Brugge
Residentieel

Totaalconcepten op het groendak. Intensieve daktuin met waterpartij.

Daktuinen op parkeerdaken zijn niet alleen ideaal voor het behalen van waterbufferingsvereisten; dankzij de hoge draagkracht van de constructie is het meestal ook mogelijk om een extra functie toe te kennen aan het dakvlak. Verhardingen, groenzones en zelfs waterpartijen zijn mogelijk.

Andere projecten