MSP en Substraten

Een MSP-plaat is een waterbufferingsplaat bestaande uit minerale wol. In vele gevallen is het in functie van de beplanting of het onderhoud interessant om bovenop de buffering in het substraat nog een extra opvang te voorzien.

Minerale Substraat Platen (MSP)

De MSP-plaat is beschikbaar in een Light, Medium en Heavy vorm. Deze platen kunnen respectievelijk een extra 20, 30 of 40 liter water opvangen en terug afgeven aan de beplanting. Zij zullen ook de gegeven meststoffen opslaan en de wortels vertoeven graag in deze zone.

Een MSP-plaat is structuurstabiel, vorstbestendig en onbrandbaar.

 

 

 

Minerale substraten

Aan de voedingsbodem van de beplanting, dient de nodige aandacht besteed te worden. Deze moet aan de hoogste eisen voldoen.

Deze laag moet structuurstabiel zijn, insijpelend water opslaan zodat dit voor de planten beschikbaar blijft en enkel het teveel aan water aan de drainagelaag afgeven. Verder moet ze de vegetatie voldoende voedingsstoffen en luchtvolume verzekeren.

Bij extensieve begroening echter mag het substraat niet te voedingrijk zijn. Sommige planten en onkruidsoorten zouden te snel ontwikkelen, terwijl de eigenlijk nagestreefde passende vegetatie onderdrukt zou worden.

 

 

Bij de keuze van het substraat dient men met volgende rekening te houden:

  • Het vrij zijn van ziektekiemen en onkruid
  • Het gewicht
  • De geringe samendrukbaarheid
  • Goede en blijvende luchtdoorlatendheid
  • Buffercapaciteit voor water en voedingsstoffen
  • Niet mengen met teelaarde of teveel turf. Dit zal de poriën van het substraat anders verstoppen en heeft verzuring tot gevolg.

 Voordelen van het substraat:

  • Veel lichter dan teelaarde
  • Veel minder hoogte of opbouw nodig dan met teelaarde
  • Deze minerale bodem blijft gedurende minstens 50 jaar goed, je kan dit na enkele jaren opnieuw verrijken met wat meststoffen, maar je hoeft er geen extra substraat op te blazen