Uitvoering

  • Realize loop
  • Realize

Uitvoering

Al 20 jaar vergroot IBIC met elke realisatie de technische kennis in de aanleg van groendaken en daktuinen. Het maatontwerp van IBIC garandeert dat de werken secuur, efficiënt en volgens afspraak verlopen. Ervaring leert dat wie in deze beginfase aanklopt bij IBIC méér haalt uit hetzelfde budget. Als aannemer van een opdrachtgever staan onze projectleiders en technische adviseurs je bij in het maken van het juiste type groendak. IBIC neemt ook de bijkomende omgevingswerken voor zijn rekening.

Voor advies, klik hier. Let's meet!